Home > Channels > Knowledge Channel
Knowledge Channel

Knowledge Channel

Ang nag-iisang curriculum-based channel on TV, na nagpapalabas ng mga programang pasado sa Department of Education. Kapartner sa pag-aaral ng mga batang nasa primary at secondary level, ito ang channel na naghahtid edukasyon sa telebisyon.

Featured

Knowledge Channel SHOWS AND SCHEDULE